97 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
97 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

97 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΤΡΙΑ ΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

28 Ἰουλίου -

Βασιλείας γηίνης πάλαι οὐκ ἔτυχες, 
ἀλλ’ ἄφθάρτων στεφάνων νῦν σὲ ἠξίωσεν, 
ὁ Νυμφίος σου Χριστὸς ὁ ὡραιότατος·
ᾧ καθιέρωσας σαὐτήν, ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ψυχῇ, Εἰρήνη Ὁσία Μῆτερ, Χρυσοβαλάντου ἡ δόξα, 
ἡμῶν δὲ προσφυγὴ καὶ βοήθεια.

 

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ ἦταν ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν. 

Σὲ πολὺ νεαρὴ ἡλικία ἔφυγε γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ παντρευτῇ τὸν Αὐτοκράτορα Μιχαήλ· ὡστόσο, στὸν δρόμο γιὰ τὴν Πόλη, ἐπισκέφτηκε τὸν Γέροντα Ἰωαννίκιο, ποὺ τῆς εἶπε ὅτι τὴν ἔβλεπε στὸ μέλλον νὰ εἶναι μοναχή. Πράγματι, ἡ Ἁγία πῆγε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοβαλάντου, ὅπου σύντομα ἐκλέχθηκε ἡγουμένη. Ζοῦσε πολὺ ἀσκητικά. 

Ὁ Χριστὸς τῆς ἔδωσε τὸ χάρισμα νὰ θαυματουργῇ καὶ ὅποτε ἦταν ψυχωφελὲς νὰ διαβλέπῃ τὰ μέλλοντα. Κοιμήθηκε ὁσιακὰ ἐν Χριστῷ σὲ ἡλικία 102 ἐτῶν.

Διαβᾶστε τὴν θαυμαστὴ ἱστορία μὲ τὰ μῆλα σὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο»!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Ἐπιλέξτε-Κέρασμα