ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ, ΚΥΠΡΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ, ΚΥΠΡΟΥ (ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ)