Συλλογή: ΣΟΥΑΧΙΛΙ (1)

Ἡ γλῶσσα Σουαχίλι εἶναι ἐπίσημη γλῶσσα στὰ κράτη τῆς Κένυας, Τανζανίας, Οὐγκάντας καὶ ΛΔ Κογκό. Εἶναι ἡ γλῶσσα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ διάφορες φυλὲς γιὰ τὴ μεταξύ τους συνεννόηση.

Τὴν μιλᾶνε περισσότεροι ἀπὸ 50 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ποὺ κατοικοῦν στὴν περιοχὴ ἀπὸ τὰ νότια τῆς Σομαλίας, ἔως τὴ Μοζαμβίκη καὶ τὸ Μαλάουι.

Ὀρθόδοξα παιδιὰ ποὺ μιλοῦν Σουαχίλι βρίσκονται σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ὡστόσο, τὰ περισσότερα βρίσκονται σὲ Τανζανία, Κένυα καὶ ΛΔ Κογκό.

Ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση, 4/6 τῶν βιβλίων αύτῶν ἀπεστάλησαν στὴν Τανζανία, ἕνα ἕκτο στὴν Κένυα καὶ τὰ ὑπόλοιπα σὲ Ὀρθοδόξους ἱερεῖς ποὺ σπαδάζουν στὴν Νότιο Ἀφρική.

Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη ἔκδοση καὶ συμπεριλαμβάνει ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα!
Πόσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ παιδιά μας στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἔχουν ἕνα βιβλίο στὰ Σουαχίλι!

1 προϊόν
 • ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 37 - «ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 37 - «ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,00