Συλλογή: ΠΟΝΤΙΑΚΑ

Ἡ Ποντιακὴ ἀποτελεῖ ἕναν ἀνεκτίμητο θησαυρὸ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης!

Χιλιάδες συμπατριῶτες μας ὁμιλοῦν τὴν Ποντιακή, στὰ Δίπτυχα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας συγκαταλέγονται ἑκατοντάδες Ἅγιοι ἀπὸ τὸν Πόντο.
Μία ἀπὸ αὐτὴν τὴν πλειάδα τῶν Ἁγίων μας εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία τῆς Κλεισοῦρας ἡ Πόντια τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς πρεσβεῖες της στὸν Κύριο μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ πρώτου Ὀρθόδοξου βιβλίου στὰ Ποντιακά.

Γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία καὶ τοὺς Ποντίους μας καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ κυρίου Νίκου Ἀβραμίδη, φτιάξαμε τὴν πρώτη πλήρως πολυτονικὴ Ποντιακὴ γραμματοσειρά· εὐχαριστοῦμε καὶ συγχαίρουμε θερμῶς τὸν κύριο Νίκο γιὰ τὴν εὐγενικὴ προσφορά του σὲ χρόνο καὶ ἐργασία.

Ἑτοιμάζονται καὶ ἄλλα στὴν Ποντιακή!

2 προϊόντα
 • Ἑλληνικά
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €2,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €2,00
 • Ἀγγλικά
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,00
 • Ποντιακά
  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €2,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €2,00
 • €10,00 EUR
  Κάρτες δῶρου!
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €10,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €10,00
 • €25,00 EUR
  Κάρτες δῶρου!
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €25,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €25,00
 • €50,00 EUR
  Κάρτες δῶρου!
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €50,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €50,00
 • €100,00 EUR
  Κάρτες δῶρου!
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €100,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €100,00
 • 36 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €2,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €2,00
 • Κάρτες δῶρου!
  Κάρτες δῶρου!
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €10,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €10,00