Συλλογή: ΓΙΟΥΠ'ΙΚ ΑΛΑΣΚΑΣ (1)

Πόσοι Ὀρθόδοξοι γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἀλάσκα εἶναι χῶρα Ὀρθόδοξος; Ἡ ἐξωπραγματικῆς ὀμορφιᾶς καὶ πάμπλουτη σὲ φυσικοὺς πόρους σημερινὴ Πολιτεία τῶν ΗΠΑ Ἀλάσκα, ἀνῆκε μὲχρι τὸ 1867 στὴν Ρωσσία, ὁ Τσάρος τῆς ὁποίας τὴν πούλησε γιὰ τὴν ἐπιταγὴ ἑπτὰ ἑκατομμυρίων δολλαρίων ποὺ βλέπετε ἐδῶ:

Ὡστόσο, προτοῦ πουληθεῖ στὶς ΗΠΑ, Ρῶσσοι Ἅγιοι, ποὺ μπορεῖτε νὰ γνωρίσετε στὸ βιβλίο μας «Ἅγιοι τῆς Ἀλάσκας»,

 ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ - ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

εἶχαν καταφέρει νὰ εὐαγγελίσουν ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἐσκιμώων τῆς Ἀλάσκας.

Ἡ γλῶσσα Γιούπ᾽ικ ὁμιλεῖται σὲ δύο ὀρθόδοξες ἐπαρχίες τῆς Ἀλάσκας καὶ ἦταν ἡ γλώσσα τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Μαῖας, ποὺ κοιμήθηκε ὁσιακὰ τὸ 1979. 

Τὰ Ὀρθόδοξα παιδιὰ ποὺ μιλοῦν Γιούπ᾽ικ, δὲν εἶχαν κανένα Ὀρθόδοξο βιβλίο στὴ γλώσσα τους, μέχρι τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου τῶν Ἐκδόσεων Ποταμίτου «Ἡ Ζωὴ τοῦ Χριστοῦ». Ἱερεῖς ἀπόγονοι τῆς Ἁγίας Πρεσβυτέρας Ὄλγας τῆς Μαῖας καὶ φίλοι τῶν Ἐκδόσεων Ποταμίτου, ἔχουν κάνει τὴν μετάφραση.

3 προϊόντα
 • Ἑλληνικά-Ἀγγλικά
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 25 - «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • Ἀγγλικά-Σερβικά
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 25 - «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • Ἀγγλικά-Γιούπ᾽ικ Ἀλάσκας
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 25 - «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  Ἑτοιμάζεται νέα ἔκδοση!
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • Ἑλληνικά
  120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €2,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €2,00
 • Ἀγγλικά
  120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,00
 • Ἑλληνικά
  ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €2,00
 • Ἀγγλικά
  ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,00
 • ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 25 - «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
  ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 25 - «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,95
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €3,95
 • 120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
  120 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €2,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €2,00
 • ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
  ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ - ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ
  Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Τιμὴ λιανικῆς
  €3,00
  Τιμὴ προσφορᾶς
  €2,00