96 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ
96 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ
96 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ

96 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

27 Μαΐου -

Ἕνας ἀπὸ τοὺς δημοφιλέστερους καὶ πιὸ γνωστοὺς Ἁγίους τῆς Πατρίδος μας.
Τὸ Ἅγιο Λείψανό του προσφέρει προστασία, παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα στοὺς πιστοὺς τοῦ Νέου Προκοπίου τῆς Εὐβοίας, ἀλλὰ καὶ σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ποὺ κάθ᾽ὅλο τὸ ἔτος ἐπισκέπτονται τὸν ἱερὸ ναὸ καὶ κόσμημα τῆς Εὐβοίας.