102 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
102 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
102 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ ΕΥΒΟΙΑΣ

102 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ δεύτερο βιβλίο στὴν μεγαλύτερη σύγχρονη Ἑλληνικὴ σειρά: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! Ἡ ἀγαπημένη σας σειρὰ τὰ ἑκατόστησε καὶ τὰ ξεπέρασε!

Δόξα τῷ Θεῷ!

Τὸ Ἑκατοστὸ Δεύτερο «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» εἶναι τὸ τρίτο βιβλίο Εὐβοέως Ἁγίου, τὰ ἄλλα δύο εἶναι τὸ 96, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ρῶσσο καὶ τὸ 95, ἀφιερωμένο στὸν νεοφανὴ Ἅγιο Ἰάκωβο Τσαλίκη.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!