101 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
101 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
101 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
101 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
101 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
101 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

101 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

22 Ἰουλίου -
Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλας τῆς Χίου εἶναι τὸ ἑκατοστὸ πρῶτο βιβλίο στὴν μεγαλύτερη σύγχρονη Ἑλληνικὴ σειρά: «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! 

Δόξα τῷ Θεῷ!

Θήκη μπομπονιέρας γιὰ βάπτιση! Ἑκδόσεις Ποταμίτου!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ-ΘΗΚΕΣ-ΓΙΑ-ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-ΚΑΙ-ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

Διαθέσιμο στὰ Ἑλληνικὰ καὶ Ἀγγλικά!