ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 23 - «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 23 - «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 23 - «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Κάντε ἕνα μικρὸ γκάλοπ στὸν στενὸ κοινωνικὸ περίγυρό σας· ρωτῆστε:
Ποιοί εἶναι οἱ Ἅγιοι Δώδεκα Ἀπόστολοι;
Πόσα εἶναι τὰ Ἅγια Εὐαγγέλια;
Θὰ ἐκπλαγεῖτε ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις!

Τὰ παιδιά μας βομβαρδίζονται καθημερινὰ μὲ ἐνδεκάδες καλοπληρωμένων ποδοσφαιριστῶν, τὶς ὁποῖες ἀναγκάζονται νὰ γνωρίζουν.
Πόσα παιδιά, ἢ ἐνήλικες, γνωρίζουν τὴν μόνη ἐνδεκάδα ποὺ ἀξίζει νὰ γνωρίζουμε, τὴν Ἁγία Ἐνδεκάδα τῶν Ἁποστόλων ποὺ παρέμειναν πιστοὶ στὸν Χριστό;
24 σελίδες, αὐθεντικὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, μὲ ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.
Σὲ δεύτερη ἔκδοση!

Πράγματι, ὅταν προχωρήσαμε στὴν πρώτη ἔκδοση τὸ κάναμε γιὰ τοὺς λίγους καὶ καλοὺς ποὺ τιμοῦν τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τοὺς Εὐαγγελιστές καὶ τοὺς γνωρίζουν στὰ παιδιά τους καὶ, δὲν περιμέναμε ποτὲ ὅτι θὰ ὑπάρξῃ καὶ δεύτερη ἔκδοση. Χαιρόμαστε ποὺ οἱ λίγοι καὶ καλοὶ εἶστε πολὺ περισσότεροι ἀπὸ ὅσοι ὑπολογίζαμε. Δόξα τῷ Θεῷ!