ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 22 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 3»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 22 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 3»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 22 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 3»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 22 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 3»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μὲ αὐτὴν τὴν ὑποσειρά, «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες» δίνεται στὰ παιδιὰ ἡ εὐκαιρία νὰ ψυχαγωγηθοῦν μὲ Ὀρθόδοξο τρόπο, ἁπλά, ἤρεμα, εὐχάριστα καὶ οἰκονομικά.

Τέταρτη ἔκδοση! 16 σελίδες, 28,50 Χ 20,50 ἑκατοστά.