Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 2 - Η ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ ΜΟΥ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 2 - Η ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ ΜΟΥ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 2 - Η ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ ΜΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ὅταν τὰ παιδιά μας κάνουν, κυριολεκτικά, τὰ πρῶτα βήματά τους μέσα στὸν ναὸ χρειάζονται ἕνα βιβλίο ποὺ μὲ ἁπλὸ καὶ ξεκάθαρο τρόπο θὰ τὰ βοηθήσῃ νὰ γνωρίσουν ὅσα θὰ ᾽δοῦν ἐκεῖ.
Ἡ εἰκονογράφηση εἶναι ἀνάλαφρη, ἀλλὰ καὶ δογματικὰ ὀρθή, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσουν νὰ κατανοήσῃ, ὅσο ἐπιτρέπει ἡ ἡλικία του, βασικὰ στοιχεῖα τῆς Πίστεως.

Δεύτερη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 15,50Χ15.50 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.