Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 1 - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 1 - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 1 - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

«Τὸ πρῶτο μου ᾽Ορθόδοξο Προσευχητάρι» εἶναι τὸ πρῶτο Ὀρθόδοξο προσευχητάρι γιὰ μικρὰ παιδάκια. Ὅπως ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι γονεῖς χρειαζόμασταν ἕνα προσευχητάρι γιὰ τὰ μικρότερα παιδιά μας· ὡστόσο, θέλαμε νὰ περιέχῃ προσευχὲς τέτοιες ποὺ θὰ τοὺς ἦταν χρήσιμα γιὰ ὅλην τὴν ζωή τους. Ἔτσι φτιάξαμε «Τὸ πρῶτο μου Ὀρθόδοξο προσευχητάρι», ποὺ περιέχει ἁπλὲς προσευχές. Αὐτὲς οἱ προσευχὲς εἶναι οἱ ἴδιες προσευχὲς ποὺ ὡς Ὀρθόδοξος χριστιανὸς τὸ παιδὶ θὰ χρησιμοποιῇ, πρῶτα ὁ Θεός, σὲ ὅλην τὴν ζωή του. Ἡ εἰκονογράφηση εἶναι ἀνάλαφρη, ἀλλὰ καὶ δογματικὰ ὀρθή, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσουν νὰ κατανοήσῃ, ὅσο ἐπιτρέπει ἡ ἡλικία του, βασικὰ στοιχεῖα τῆς Πίστεως.

Ἡ πρώτη ἔκδοση κυκλοφόρησε στὰ Ἑλληνικὰ καὶ στὰ Ἀγγλικὰ ἀρχὲς Σεπτεμβρίου 2017.

Τρίτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 15,50Χ15.50 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Ἂν δεῖτε κάπου κατάχρηση τῆς συγκινητικὰ μοναδικῆς εἰκόνας τοῦ ἐξωφύλλου, ἐνημερῶστε μας διακριτικά, δὲν ἔχουμε δώσει ποτὲ εὐλογία σὲ κανέναν νὰ τὴν ''χρησιμοποιήσῃ''.