ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΕ CD
ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΕ CD
ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΕ CD
ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΕ CD
ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΕ CD
ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΕ CD

ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ ΜΟΥ - ΜΕ CD

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€13,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€13,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μὲ τοὺς ξέφρενους ρυθμοὺς τῆς ζωῆς μας εἶναι στιγμὲς ποὺ χάνουμε τὸν ἔλεγχο.
Περνᾶνε ἡμέρες ποὺ δὲν προλαβαίνουμε νὰ ᾽δοῦμε τὰ παιδιά μας.
Ποῦ νὰ βροῦμε χρόνο νὰ τὰ μάθουμε γιὰ Ὀρθοδοξία καὶ προσευχή;
Ξέρουμε ἐμεῖς τὰ βασικὰ τῆς Πίστεως γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ προσευχόμαστε;
Ξέρουμε ἐμεῖς νὰ προσευχόμαστε;
Τί εἶναι προσευχή;
Χρειαζόμαστε τὸν Θεό;
Ἂν ναί, πῶς προσευχόμαστε;
Αὐτὸ τὸ ξεχωριστὸ προσευχητάρι, τὸ πρῶτο Ὀρθόδοξο Παιδικὸ εἰκονογραφημένο Προσευχητάρι μὲ τὶς προσευχὲς στὸ αὐθεντικὸ κείμενο, παρέχει τὶς βασικὲς γνώσεις τῶν δογμάτων τῆς Πίστεως.
Σ᾽αὐτὸ θὰ βρῇτε μόνο τὶς προσευχὲς τοῦ νυχθημέρου, ποὺ, δοκιμασμένα, θὰ προλαβαίνετε ὡς οἰκογένεια νὰ κάνετε.
Συμπεριλαμβάνει Ψηφιακὸ δίσκο μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὰ ἀπολυτικία τῶν μεγάλων ἑορτῶν.

Τὶς προάλλες, παραλάβαμε ἀπὸ οἰκογένεια ἀναγνωστῶν μας, ἀπὸ τὰ Γιαννιτσά, τὸ ἀντίτυπο ποὺ χρησιμοποίησαν γιὰ πολλὰ χρόνια. Συγκινητικὸ νὰ ἔχῃς μπροστά σου, τόσο χειροπιαστὰ τὶς προσευχὲς πολλῶν ἐτῶν μιᾶς οἰκογενείας μὲ παιδιά. Δεῖτε τὶς φωτογραφίες.

Δόξα τῷ Θεῷ!
Νά ᾽ναι εὐλογημένοι!