Παναγία ἡ Τριχεροῦσα
Παναγία ἡ Τριχεροῦσα

Παναγία ἡ Τριχεροῦσα

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
Ἑτοιμάζεται νέα ἔκδοση!
Τιμὴ προσφορᾶς
€6,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει ἕναν τεράστιο θησαυρό, τὶς Ἁγίες καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας. Μὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὶς συναρπαστικὲς ἱστορίες τους. Ἡ Παναγία Τριχεροῦσα προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γῆ, καὶ ἀποτελοῦσε ἰδιοκτησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ ὁποίου ἔσωσε τὸ χέρι, ποὺ τοῦ ἔκοψαν οἱ ἁγαρηνοί. Αἱῶνες ἀργότερα δόθηκε εὐλογία στὸν πρῶτο Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Σέρβων, τὸν Ἅγιο Σάββα, ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ Ἅγιος Σάββας τὴν κατέθεσε στὴν Ἁγιορειτικὴ Ἱερὰ Μονὴ Χιλανδαρίου, ὅπου θησαυρίζεται καὶ σήμερα. Πρόκειται γιὰ τὸν μεγαλύτερο θησαυρὸ τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων. Κυκλοφορεῖ στὰ Ἀγγλικά, σύντομα, πρῶτα ὁ Θεός, θὰ κυκλοφορήσῃ καὶ στὰ Ἑλληνικά.

32 σελίδες, 22,50Χ22 ἑκατοστά. Ἐξαιρετικὴ ἐκτύπωση ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους τυπογράφους μας στὴν Θεσσαλονίκη (2310-2527250).