Παναγία ἡ Μαχαιριώτισσα ἢ τοῦ Μαχαιρᾶ
Παναγία ἡ Μαχαιριώτισσα ἢ τοῦ Μαχαιρᾶ
Παναγία ἡ Μαχαιριώτισσα ἢ τοῦ Μαχαιρᾶ

Παναγία ἡ Μαχαιριώτισσα ἢ τοῦ Μαχαιρᾶ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
Ἑτοιμάζεται νέα ἔκδοση!
Τιμὴ προσφορᾶς
€6,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει ἕναν τεράστιο θησαυρό, τὶς Ἁγίες καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας. Μὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὶς συναρπαστικὲς ἱστορίες τους. Θησαυρίζεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μαχαιρᾶ.

Θὰ κυκλοφορήσῃ, πρῶτα ὁ Θεός, ἐντὸς τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου, 2019.