Παναγία τῆς Ἁγίας Νάπας
Παναγία τῆς Ἁγίας Νάπας
Παναγία τῆς Ἁγίας Νάπας

Παναγία τῆς Ἁγίας Νάπας

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€7,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€7,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει ἕναν τεράστιο θησαυρό, τὶς Ἁγίες καὶ θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας. Μὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ γνωρίζουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας τὶς συναρπαστικὲς ἱστορίες τους. Κυκλοφορεῖ στὰ Ἑλληνικά, Ἀγγλικὰ καὶ Ρωσσικά.

Μέσα στὸ κέντρο τοῦ πιὸ σημαντικοῦ θερέτρου τῶν ἐλευθέρων ἐδαφῶν τῆς Ἑλληνικοτάτης καὶ πιστῶς Ὀρθοδόξου μεγαλονήσου Κύπρου, βρίσκεται μία ἀρχαία Ἱερὰ Μονή, ὅπου σήμερα ὑπάρχει ἐνοριακὸς ναός. Ναὸς κόσμημα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ κέντρο ἱεραποστολῆς. Χιλιάδες παραθεριστὲς προσκυνοῦν ἐκεῖ καὶ ἀνακαλύπτουν μέρα καὶ νύχτα τὴν ἀσύγκριτη ὀμορφιὰ τῆς Πίστεως. Ὅσοι δὲν μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθῇτε τὴν Ἁγία Νάπα, προμηθευτῇτε τὸ βιβλίο ἐδῶ, ὅσοι μπορεῖτε νὰ προσκυνήσετε, προμηθευτῆτε το ἐκεῖ.

32 σελίδες, 22,50Χ22 ἑκατοστά. Ἐξαιρετικὴ ἐκτύπωση ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους τυπογράφους μας στὴν Θεσσαλονίκη (2310-2527250).