ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»
ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»

ΠΑΚΕΤΟ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ - ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€23,80
Τιμὴ προσφορᾶς
€20,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Πακέτο προσφορᾶς:

«Κιβωτὸς τοῦ Νῶε»! Ἕνας συνδυασμὸς ἐννέα βιβλίων μὲ ζωάκια, γιὰ τοὺς μικροὺς φίλους τῆς Κτίσεως.
Ἑκατὸν ἔνδεκα χρωμοσελίδες, ἑβδομήντα δύο αὐτοκόλλητα, πέντε ἐκπαιδευτικὲς ἀφίσες, λαβύρινθοι, τελίτσες καὶ ἄλλες δραστηριότητες ψυχαγωγικοῦ καὶ ἐκπαιδευτικοῦ χαρακτῆρος περιμένουν ἐσᾶς καὶ τὰ παιδιά σας μὲ μόνο 20 εὐρῶ, συμπεριλαμβανομένων ἐξόδων μεταφορᾶς καὶ ἀντικαταβολῆς!
Γιὰ παιδάκια ἡλικίας 3-12 ἐτῶν!

 ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 9 ΒΙΒΛΙΑ:

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 18 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 19 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 29 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΖΩΑ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΜΟΥ»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 31 - «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΝΩΕ - ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΜΟΥ»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 41 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ 3

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 53 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ 10

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 54 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ 11

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 55 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ 12