ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 42 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ 4
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 42 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ 4

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 42 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ 4

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€1,40
Τιμὴ προσφορᾶς
€1,40
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μὲ ἐννέα ἁπλὲς ζωγραφιὲς καὶ χωρὶς πολλὰ λόγια, τὸ παιδὶ εἰσάγεται στὸ πιὸ ὄμορφο ἀλλὰ καὶ ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικὰ ἀποδεδειγμένα ἀληθινὸ γεγονὸς στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα καλὸ δωράκι μὲ νόημα γιὰ τὰ Χριστούγεννα.

Δὲν εἶναι πολὺ ὄμορφο ὅτι ἡ μεγαλύτερη δίγλωσση σειρὰ βιβλίων στὸν κόσμο εἶναι Ὀρθόδοξη καὶ μάλιστα Ἑλληνικῆς Παραγωγῆς;
Ἡ σειρὰ τῶν Ἐκδόσεων Ποταμίτου «Ὀρθόδοξα Βιβλία Δραστηριοτήτων» ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη δίγλωσση σειρὰ βιβλίων στὸν κόσμο καὶ τώρα προστέθηκαν νέα βιβλία στὴν ὑποσειρά της «Οἱ Πρῶτες μου Χρωμοσελίδες», ποὺ τώρα συμπεριλαμβάνει δώδεκα βιβλιαράκια μὲ ἔγχρωμους ὁδηγούς· ἔτσι τὰ μικρὰ παιδάκια, στὰ ὁποία ἀπευθύνεται, μποροῦν νὰ χρωματίσουν καὶ νὰ ψυχαγωγηθοῦν εὔκολα.