ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 46 - «Κατηχητικὸ Τετράδιο 2»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 46 - «Κατηχητικὸ Τετράδιο 2»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 46 - «Κατηχητικὸ Τετράδιο 2»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 46 - «Κατηχητικὸ Τετράδιο 2»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μὲ τὰ «Κατηχητικὰ Τετράδια» οἱ κατηχητὲς ἀπέκτησαν δύο πολὺ χρήσιμα ἐργαλεῖα, ἕνα γιὰ τὴν περίοδο μέχρι τὰ Χριστούγεννα καὶ ἕνα ἀπὸ τὸ νέο ἔτος, μέχρι τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

16 σελίδες, 28,50 Χ 20,50 ἑκατοστά. Μὲ χῶρο γιὰ ἀφιέρωση, ἕνα ἐξαιρετικὸ ἐνθύμιο τῶν Κατηχητικῶν χρόνων τῶν παιδιῶν μας.

Δεύτερη ἔκδοση! Διατίθεται καὶ στὰ Ἀγγλικά· στὴν Ἑλλάδα μόνο ἀπ᾽ εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου.