ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 45 - «Κατηχητικὸ Τετράδιο 1»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 45 - «Κατηχητικὸ Τετράδιο 1»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 45 - «Κατηχητικὸ Τετράδιο 1»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 45 - «Κατηχητικὸ Τετράδιο 1»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€30,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€30,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μὲ τὰ «Κατηχητικὰ Τετράδια» οἱ κατηχητὲς ἀπέκτησαν δύο πολὺ χρήσιμα ἐργαλεῖα, ἕνα γιὰ τὴν περίοδο μέχρι τὰ Χριστούγεννα καὶ ἕνα ἀπὸ τὸ νέο ἔτος, μέχρι τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Περιέχει το Πάτερ ημών, χώρο για την φωτογραφία ενθυμίου καί 16 Δογματικά σωστές Εικόνες ειδικά επιλεγμένες για να αποτελέσουν σημείο αναφοράς των μαθημάτων του Κατηχητικού, άπό την έναρξη τον Οκτώβριο καί μέχρι τα Χριστούγεννα.

16 σελίδες, 28,50 Χ 20,50 ἑκατοστά. Μὲ χῶρο γιὰ ἀφιέρωση, ἕνα ἐξαιρετικὸ ἐνθύμιο τῶν Κατηχητικῶν χρόνων τῶν παιδιῶν μας.

Δεύτερη ἔκδοση! Διατίθεται καὶ στὰ Ἀγγλικά· στὴν Ἑλλάδα μόνο ἀπ᾽ εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου.

Ἐλάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10 τεμάχια

Ὅπως γιὰ ὅλα τὰ βιβλία τῶν Ἐκδόσεων Ποταμίτου, ἱσχύει καὶ γιὰ αὐτὸ ὅτι δὲν ἔχουμε ποτὲ δώσει κανενὸς εἴδους ἄδεια γιὰ ἀναπαραγωγὴ ὁποιουδήποτε βιβλίου μας γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο. Συγχαίρουμε τοὺς ἐν ΧΡιστῷ ἀδελφοὺς καὶ πατέρες ποὺ σέβονται τὴν Ὄγδοη θεόσδοτο Ἐντολή!

Δεῖτε τὸ ''Κατηχητικὸ Τετράδιο 2'' ἐδῶ.