ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 44 - «Τὸ Ἑλληνικὸ Πανηγύρι μου»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 44 - «Τὸ Ἑλληνικὸ Πανηγύρι μου»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 44 - «Τὸ Ἑλληνικὸ Πανηγύρι μου»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 44 - «Τὸ Ἑλληνικὸ Πανηγύρι μου»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,75
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,75
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἕνα βιβλίο δραστηριοτήτων γιὰ κάθε γιορτή.

Μὲ ἀφίσα/πρωτότυπο χάρτη τῆς Ἑλλάδος/Κύπρου καὶ αὐτοκόλλητα.