ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 36 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 6»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 36 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 6»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 36 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 6»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 36 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 6»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 36 - «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες 6»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μὲ τὶς «Ὀρθόδοξες Δραστηριότητες» δίνεται στὰ παιδιὰ ἡ εὐκαιρία νὰ ψυχαγωγηθοῦν μὲ Ὀρθόδοξο τρόπο, ἁπλά, ἤρεμα, εὐχάριστα καὶ οἰκονομικά.

4η ἔκδοση! 16 σελίδες, 28,50 Χ 20,50 ἑκατοστά.

Ὅπως ὅλα τὰ βιβλία μας, διατίθεται καὶ στὰ Ἀγγλικά, στὴν Ἑλλάδα μόνο ἀπ᾽ εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις μας, 210-9750-950.