ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 33 - «ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 2»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 33 - «ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 2»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 33 - «ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 2»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 33 - «ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 2»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Τὰ παιδιά μας χρειάζονται τὰ λαμπρὰ παραδείγματα τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ νὰ τοὺς φωτίζουν τὰ σκοτάδια τῆς ἀσύστολης καὶ ἀσύδοτης ἐκκλησιομαχίας, ποὺ βασανίζουν τὴν κοινωνία μας.

Συμπεριλαμβάνει ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ «ΜΙΚΡΑ & ΟΡΘΟΔΟΞΑ», ΤΕΥΧΟΣ #69. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ.

Προμηθευτῆτε καὶ τὰ δύο τεύχη.

Νεομάρτυρες 1

Κάντε κλὶκ στὴν εἰκόνα, γιὰ νὰ δεῖτε τὸ πρῶτο τεῦχος.