ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 27 - «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ 2 - ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 27 - «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ 2 - ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ»

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 27 - «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ 2 - ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ»

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Πόσα ἀπὸ τὰ παιδιά μας, ἢ πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἐνήλικες, γνωρίζουμε τὴν θαυμάσια οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;
Πόσοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἰρλανδία ἦταν ἀμιγῶς Ὀρθόδοξη χῶρα καὶ ὅτι ἐκεῖ ἄνθιζε πρὶν ἀπὸ τὸ Σχῖσμα ὁ μοναχισμός;

Γνωρίζετε ὅτι Ἅγιος τῶν Ἡμερῶν μας Πορφύριοις ἀγαποῦσε τὀσο τοὺς Ἁγίους τῆς Δύσεως, ποὺ στὸ ὑπόγειο τῆς Μονῆς του ἔχει παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο σὲ αὐτούς;

Μὲ αὐτὴν τὴν ὑποσειρὰ τὰ παιδιά μας μαθαίνουν μὲ εὐχάριστο τρόπο γιὰ τοὺς Ἁγίους ἐκτὸς Ἑλλάδος/Κύπρου.

Συμπεριλαμβάνει ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.