ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 23 - «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 23 - «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 23 - «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,30
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,30
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Τὰ παιδιά μας βομβαρδίζονται καθημερινὰ μὲ ἐνδεκάδες καλοπληρωμένων ποδοσφαιριστῶν, τὶς ὁποῖες ἀναγκάζονται νὰ γνωρίζουν. Πόσα παιδιά, ἢ ἐνήλικες, γνωρίζουν τὴν μόνη ἐνδεκάδα ποὺ ἀξίζει νὰ γνωρίζουμε, τὴν Ἁγία Ἐνδεκάδα τῶν Ἁποστόλων ποὺ παρέμειναν πιστοὶ στὸν Χριστό;
24 σελίδες, αὐθεντικὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, μὲ ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.