ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 17 - «ΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΆΡΙΌ ΜΟΥ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 17 - «ΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΆΡΙΌ ΜΟΥ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 17 - «ΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΆΡΙΌ ΜΟΥ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 17 - «ΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΆΡΙΌ ΜΟΥ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 17 - «ΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΆΡΙΌ ΜΟΥ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,95
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,95
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μετὰ τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ καὶ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ξεκινάει ἡ πιὸ χαρμόσυνη περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Χρησιμοποιῶντας τὸ δέκατο ἕβδομο βιβλίο τῆς σειρᾶς μας «Ὀρθόδοξα Βιβλία Δραστηριοτήτων», μπορεῖ νὰ παράσχετε στὰ παιδιά σας τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν ὅλα ὅσα ἑορτάζουμε στὶς πενήντα ἡμέρες, ἀπὸ τὸ Πάσχα μέχρι τὴν Πεντηκοστή.
 
Δεύτερη Ἔκδοση!

16 σελίδες, αὐθεντικὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, ἀποκλειστικὰ σχεδιασμένες γιὰ  αὐτὸ τὸ βιβλίο, μὲ ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.