ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15 - «ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15 - «ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15 - «ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15 - «ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15 - «ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15 - «ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15 - «ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ » ΣΕ ΧΡΩΜΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€3,30
Τιμὴ προσφορᾶς
€3,30
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ἴσως ἡ σημαντικότερη περίοδος προετοιμασίας στὴν ζωἠ μας. Κάθε Κυριακὴ τῆς Σαρακοστῆς μᾶς εἰσαγάγει καὶ σὲ ἕνα νέο  ἀνεκμετάλλευτο κεφάλαιο τῆς θεοσδότου Πίστεῶς μας, ποὺ ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τὰ παιδιά μας καλοῦνται νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ κάνουν δικό τους.
 
Τέταρτη ἔκδοση!
16 σελίδες, αὐθεντικὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, σχεδιασμένες εἰδικὰ γιὰ αὐτὸ τὸ βιβλίο, μὲ ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.