ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 14 - «ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 14 - «ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 14 - «ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 14 - «ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 14 - «ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ» ΜΕ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€4,49
Τιμὴ προσφορᾶς
€4,49
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Μόλις κυκλοφόρησε τὸ συνοδευτικὸ βιβλίο τοῦ «Παιδικοῦ Στρατιωτικοῦ Συναξαρίου».

Σὲ τρίτη ἔκδοση.
Βοηθῆστε τα νὰ ξεφύγουν, ἔστω γιὰ λίγο, ἀπὸ τὶς ὀθόνες ποὺ τὰ περιτριγυρίζουν καὶ ταυτόχρονα νὰ μάθουν τὰ βασικὰ τῆς Ἐκκλησίας μας.
16 σελίδες 28,50 Χ 20.50, 15 αὐθεντικὲς εἰκόνες γιὰ χρωματισμό, μὲ ἀφίσα 41 Χ 28,50 ἑκατοστῶν. Ἡ τρίτη ἔκδοση συμπεριλαμβάνῃ ἀφίσα καὶ αὐτοκόλλητα.