20 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
20 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
20 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

20 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι ὄντως φωστῆρες, ποὺ φωτίζουν ὅλην τὴν οἰκουμένη. Ἡ κοινή γιορτή τους καθιερώθηκε ὅταν μὲ θαυματουργικὴ παρέμβασή τους ἔπαψαν τὶς διαμαχὲς μεταξὺ τῶν θερμῶν ὑποστηρικτών τους. Σήμερα, περισσότερο ἀπὸ ποτὲ χρειάζονται τὰ παιδιὰ καὶ ἡ Πατρίδα μας νὰ ἀρχίσουμε ὅλοι νὰ γνωρίζουμε τοὺς Τρεῖς ἱεράρχες.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Δεκάτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες