27 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -

Ἀγαποῦμε ὅλους τοὺς Ἁγίους· ὡστόσο, γιὰ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς καὶ γιὰ διάφορους λόγους ἀποκτοῦμε μίαν ἰδιαίτερη συμπάθεια. Ἔτσι καὶ γιὰ τὸν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τρέφουμε πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς μιὰν ἰδιαίτερη συμπάθεια!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη (ἑπτὰ διαφορετικές!) καὶ κέρασμα (νηστήσιμο/ἀρτύσιμο) - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

10η ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.