54 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
54 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

54 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

7 Ἰουλίου -

Ἡ Ἁγία Κυριακὴ μαρτύρησε γιὰ τὸν Χριστὸ στὶς 7 Ἰουλίου, τὸ ἔτος 289 σὲ ἡλικία 21 ἑτῶν. Πόση γενναιότητα τῆς χάρισε ὁ Κύριος, γιὰ νὰ ἀντέξῃ τὰ μαρτύρια!

Ἰσχύει ἀκόμη ἡ προσφορὰ γιὰ θῆκες καὶ κέρασμα! Ἐπωφεληθῇτε!
Μόνο ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!