92 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΕΜΜΕΛΕΙΑ
92 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΕΜΜΕΛΕΙΑ

92 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΕΜΜΕΛΕΙΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

30 Μαΐου.

Τὶς περισσότερες φορὲς ἀναφερόμαστε στὴν Ἁγία Ἐμμέλεια ὡς μητέρα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου· ὅμως, ἀξίζει πραγματικὰ νὰ μάθουμε περισσότερα καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ἁγία.

Ἡ Ἁγία Ἐμμέλεια ἦταν μιὰ ξεχωριστὴ μητέρα. Γεννήθηκε στὴν Καισάρεια, τὴν πρωτεύουσα τῆς Καππαδοκίας, στὴν Μικρὰ Ἀσία. Ἔζησε σὲ δύσκολους καιρούς, σὲ καιροὺς διωγμῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πατέρας της ἦταν μάρτυρας, ποὺ...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 92».