80 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ
80 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ
80 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

80 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 


Ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας ἐπηῤῥέασε πολλοὺς ἁγίους, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, ὁ ὁποῖος, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη, προσευχόταν πάνω σὲ μιὰ πέτρα γιὰ χίλιες ἡμέρες. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Ρίλας.

Ἀπὸ τὴν ὀροσειρὰ τῆς Ρίλας, ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖ μέρος τῆς Ροδόπης, πηγάζουν οἱ ποταμοὶ Ἔβρος καὶ Νέστος.

Ἑορτάζουμε τὴν κοίμησή του στὶς 18 Αὐγούστου καὶ τὴν εὔρεση τῶν τιμίων λειψάνων του στὶς 19 Ὀκτωβρίου.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!