78 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ο ΕΠΑΝΩΜΙΤΗΣ
78 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ο ΕΠΑΝΩΜΙΤΗΣ

78 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ο ΕΠΑΝΩΜΙΤΗΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

11 ΜΑΪ́ΟΥ -


Ὁ Ἀργύριος γεννήθηκε στὴν Ἐπανωμή, μία ὄμορφη κωμόπολη κοντὰ στὴν Θεσσαλονική. ῏Ηταν τὸ ἔτος 1788, δηλαδὴ στὰ μαῦρα χρόνια τῆς ἰσλαμικῆς σκλαβιᾶς τῆς Πατρίδας μας.

Ὁ Ἀργύριος ἦταν ἕνα χαριτωμένο καὶ σεμνὸ παιδί.

Ὅταν ἔγινε περίπου δεκαπέντε χρονῶν, ἔφυγε γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ νὰ βρῇ δουλειὰ καὶ ἔτσι νὰ βοηθήσῃ μὲ τὸ μεροκάματό του τοὺς γονεῖς του.

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 78».