75 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ
75 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ

75 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

27 Δεκεμβρίου.

Ποιός εἶναι ὁ Ἅγιος Πρωτομάρτυς Στέφανος;
Τί γνωρίζουμε γιὰ τὸν ἱερατικὸ βαθμὸ τοῦ Διακόνου;

Ποιοί εἶναι οἱ Ἑπτὰ Διάκονοι;

Μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» τὰ παιδιά μας θὰ μάθουν ὅσα χρειάζεται νὰ γνωρίζουν γιὰ τὸν Ἅγιον Στέφανο, γιὰ νὰ θελήσουν νὰ τοῦ μοιάσουν!

Ἴσως τὸ πιὸ κατάλληλο καὶ οἰκονομικὸ δῶρο γιὰ χειροτονία εἰς διάκονον.
Καλέστε μας στὸ 210-9750950, Κύπρος Viber +306980462292, γιὰ περισσότερες πληροφορίες.