74 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
74 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

74 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

4 Δεκεμβρίου.

Τὴν μνήμη αὐτοῦ τοῦ πολὺ μεγάλου ἁγίου καὶ θεολόγου, ὑμνογράφου καὶ ὑπερασπιστοῦ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἑορτάζουμε στὶς 4 Δεκεμβρίου.

Ἡ Θαυματουργὸς Ἁγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τριχερούσας ὑπάρχει ἀκόμη καὶ βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χιλανδαρίου, στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Ἀκριβῆ ἀντίγραφα τῆς Ἁγίας Εἰκόνος βρίσκονται σὲ μερικὲς ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Τὴν Τριχεροῦσα τιμοῦν ἰδιαίτερα οἱ Σέρβοι.