73 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
73 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

73 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

24 Αὐγούστου.

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός! 

Ὁ ρόλος του ἦταν μοναδικὸς στὴν προετομασία τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ’21.

Ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ πολὺ σημαντικὲς διδαχές του εἶναι καὶ αὐτή:

«μεῖς, ποὺ εἴμαστε πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πρέπει πάντοτε νὰ κρατᾶμε τὶς νηστεῖες, εἰδικὰ τὴν νηστεία τῆς Τετάρτης, ἐπειδὴ Τετάρτη προδόθηκε ὁ Χριστὸς καὶ τῆς Παρασκευῆς, ἐπειδὴ Παρασκευὴ σταυρώθηκε. Ἔτσι εἶναι καὶ ὑποχρέωσή μας νὰ κρατᾶμε τὶς Σαρακοστές, ἀφοῦ τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα φώτισε τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νὰ τὶς καθιερώσουν, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ νικᾶμε τὰ πάθη μας καὶ νὰ δαμάζουμε τὸ σῶμα».