70 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
70 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
70 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

70 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μονεμβασίας, ποὺ μαρτύρησε στὴν Λάρισα, εἶναι ἕνα ἐξαιρετικὸ ἐργαλεῖο γιὰ νὰ διδαχθοῦμε μικροὶ μὰ καὶ μεγάλοι ὅτι κάθε νηστεία ποὺ μᾶς συστήνει ἡ Ἐκκλησία εἶναι γιὰ μελλοντικοὺς ἥρωες!


21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -


«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης γεννήθηκε στὴν περιοχὴ τῆς Μονεμβασίας, στὸ χωριὸ Γεράκι Λακωνίας, στὴν Πελοπόννησο, στὰ πραγματικὰ δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τοῦ γένους μας. Ἦταν γιὸς ἱερέως καὶ ἐπειδὴ καταλάβαινε πόσο μεγάλη τιμὴ καὶ εὐλογία ἦταν αὐτό, ὅταν τὸν ρωτοῦσαν τὸ ὄνομά του, ἔλεγε μὲ καμάρι «εἶμαι τοῦ παππᾶ ὁ γιός.

Ὁ πατέρας του ἦταν ἐφημέριος στὸ γειτονικὸ χωριὸ Γοῦβες Λακωνίας. Ἀπὸ τὸ χωριὸ αὐτὸ καταγόταν ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννη.

Τὸ 1770 οἱ Ἑλληνορθόδοξοι εἶχαν γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἐπαναστατήσει κατὰ τῶν μωαμεθανῶν. Ὁ Σουλτάνος, γιὰ νὰ τούς τιμωρήσῃ, ἔστειλε τάγματα τουρκαλβανῶν σὲ ὅλα τὰ ἐπαναστατημένα χωριά. Τὸ τάγμα, ποὺ ἐπιτέθηκε στὸ χωριὸ τοῦ Ἰωάννη, θανάτωσε τὸν ...»

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 70».