68 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΚΥΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
68 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΚΥΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

68 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΚΥΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 

Τόσα σημεῖα τῆς Ἀττικῆς ὅπου ἡ Μεγάλη Ἁγία Νεομάρτυς ἄφησε ὁλοφάνερα ἴχνη τῆς παρουσίας της· τὸ ἴδιο της τὸ σῶμα, τὸ ταλαιπωρημένο καὶ χιλιοβασανισμένο ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν γυναικῶν, βρίσκεται μέσα στὸν κεντρικότερο Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, στὸν Καθεδρικὸ Ναό τῶν Ἀθηνῶν.

Διδάσκοντας τὸν θαυμαστὸ βίο της στὰ παιδιά μας, τὰ προετοιμάζουμε νὰ φέρονται γενναῖα καὶ τίμια, δηλαδή, ὡς πραγματικοὶ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι μὲ σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση γιὰ τὴν μεγάλη μας καὶ ἀνεκτίμητη κληρονομιά.

Διαβᾶστε τὸν εἰκονογραφημένο βίο της στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 68» καὶ μετὰ ἐπισκεφτεῖτε τὸ Ἀρχοντικό της, τὴν ἔδρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ τέλος τὸν Καθεδρικὸ Ναό, γιὰ νὰ τιμήσετε τὸ Ἅγιο Σκήνωμά της.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

''Βαλιτσάκια'' γιὰ τὰ «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα»! Ποιό ἀρέσει περισσότερο στὰ παιδάκια σας;