66 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΣΕΡΒΟΣ
66 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΣΕΡΒΟΣ
66 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΣΕΡΒΟΣ

66 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΣΕΡΒΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 

Ὁ Ἅγιος Σάββας, ὁ πιὸ γνωστὸς καὶ πιὸ ἀγαπητὸς Ἅγιος τῶν Σέρβων γεννήθηκε πρὶν ἀπὸ περίπου ὀκτακόσια χρόνια στὴν πόλη Ράς, στὸ παλάτι τοῦ Μεγάλου Δούκα τῆς Σερβίας, Στέφανου Νέμανια, καὶ τῆς Δούκισσας Ἄννας.

Τὸν...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 66».