65 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
65 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

65 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - «Πρὶν ἀπὸ διακόσια περίπου χρόνια, στὴν πόλη τῆς Σηλυβρίας, στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ζοῦσε ἕνα φτωχὸ καὶ θεοσεβούμενο ζευγάρι. Εἶχαν ἕξι παιδιὰ καὶ ...»

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 65».