63 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΕΦΣΚΙ
63 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΕΦΣΚΙ
63 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΕΦΣΚΙ

63 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΕΦΣΚΙ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - «... Πράγματι, ὁ Ἀλέξανδρος καὶ οἱ πολεμιστές του βοηθήθηκαν ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό. Ἐπιτέθηκαν στοὺς Σουηδούς, ὅταν ἐκεῖνοι ἀκόμα κοιμόντουσαν.

Καὶ ὁ δυνατὸς ἐχθρὸς νικήθηκε.

Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς νίκης ὁ Ἀλέξανδρος ἀπὸ τότε ὠνομαζόταν Νιέφσκι, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ποταμοῦ Νιεβά, στὶς ὄχθες τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ μάχη. ...»

Διαβᾶστε περισσότερα στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 63».