61 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
61 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
61 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
61 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
61 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ

61 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 

«Μιὰ φορά, ὁ φρικτὸς Ἀττίλας ὁ Οὗνος ἔκανε εἰσβολὴ στὴν Γαλλία σκορπῶντας θάνατο καὶ καταστροφὴ στὸ πέρασμά του.

Ὅταν πλησίασε στὰ τείχη τοῦ Παρισιοῦ, οἱ παριζιάνοι τρομοκρατήθηκαν καὶ ἑτοιμάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πόλη. Ἡ Ἁγία Γενοβέφα, ὅμως, τοὺς σταμάτησε καὶ τοὺς ζήτησε νὰ παραμείνουν καὶ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ νηστέψουν. Μερικοὶ τὴν ἄκουσαν, ὡστόσο, οἱ περισσότεροι ἔφυγαν. 

Τὸτε ἡ Ἁγία, μαζὶ μὲ μερικὲς ἄλλες χριστιανές, ἀνέβηκε στὰ τείχη τῆς πόλεως καὶ...»

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸν βίο τῆς Ἁγίας Προστάτιδος τῶν Παρισίων στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 61».

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!

Τρίτη ἔκδοση!
16 σελίδες πλήρως εἰκονογραφημένες, 11Χ11 ἑκατοστά, μαλακὸ ἐξώφυλλο.

Διαθέσιμο σὲ τρεῖς γλῶσσες!

Τυπωμένο στὴν Θεσσαλονίκη, ἀπὸ Ὀρθόδοξες οἰκογένειες.