60 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
60 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
60 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

60 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -


Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Λουκᾶς ἦταν Ἕλληνας καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια, περιοχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου τῆς Συρίας, ὅπου σήμερα εἶναι Τουρκία.

Ἦταν ἄνθρωπος πολυταξιδευμένος καὶ εἶχε σπουδάσει πολλὲς ἐπιστήμες.

Ἦταν γιατρός, φιλόσοφος καὶ ζωγράφος. 

Ἐπισκέφτηκε κάποτε τὴν Ἁγία Πόλη Ἰερουσαλήμ· ἄκουσε τὸν Χριστὸ νὰ κηρύττῃ, εἶδε τὰ θαύματά Του καὶ ἔγινε μαθητής Του. Καὶ ὁ Χριστὸς τὸν ἐπέλεξε νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους Του.

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 60».

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ κάθε «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!