59 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΣ
59 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΣ

59 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - Ο ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ποτὲ στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνορθοδόξου γένους δὲν ὑπῆρξε τόση πολλὴ ἄγνοια καὶ  προδηλοφθαλμοφανῶς, τόση λίγη ἁγνεία! Προετοιμάζουμε τὰ παιδιά μας γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ νὰ ἀλλάξουν αὐτὴν τὴν πραγματικότητα.

Στὸν δικό σας, πραγματικό, γάμο ἐσεῖς χαρῖστε «ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ» μὲ αὐτὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» καὶ ξεκινῆστε τὴν σημαντικότερη περίοδο τῆς ζωῆς σας μὲ τὴν ἀσύγκριτη εὐλογία τῆς ἐσωτερικῆς ἱεραποστολῆς. 

Καλὴ δύναμη καὶ καλὴ ἐπιτυχία στὴν μοναδικὴ καὶ ἀσύλληπτα ὄμορφη περιπέτεια τῆς δημιουργίας πραγματικῆς οἰκογενείας!

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη, καὶ κέρασμα - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!