58 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
58 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
58 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

58 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

2 Δεκεμβρίου.

«Στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα μία οἰκογένεια χωρικῶν στὴν Εὔβοια ἀπέκτησε τὸ τέταρτό της παιδάκι, ἕνα γλυκὸ ἀγοράκι. Τὸ ὀνόμασαν Εὐάγγελο. 

Ἐκείνη ἡ οἰκογένεια, ὅπως πολλὲς οἰκογένειες ἐκεῖνον τὸν καιρὸ στὴν Ἑλλάδα, ζοῦσε πολὺ φτωχικὰ καὶ ὁ πατέρας ἀναγκάστηκε νὰ ξενιτευτῇ γιὰ νὰ βρῇ δουλειά. Ἔτσι πῆγε στὸν Παναμᾶ, καὶ ἔπιασε δουλειὰ στὸ χτίσιμο τῆς διώρυγας. Ἂν καὶ δούλευε πολὺ σκληρά, τὰ χρήματα, ποὺ κατάφερνε νὰ στέλνῃ στὴν οἰκογένειά του, δὲν...»

Ἀπόσπαμα ἀπὸ τὰ «Μικρὰ καὶ Ὀρθόδοξα 58»

©Copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 58».

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη καὶ κέρασμα, ἢ κουφέτα γιὰ βάπτιση - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!