57 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
57 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

57 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

26  Ἰουλίου -
Ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Παρασκευῆς στὶς 26 Ἰουλίου. Τὰ ἱερὰ λείψανά της φυλάσσονται σὲ ἱερὲς μονὲς καὶ ἐνορίες.

Τὴν Ἁγία Παρασκευὴ τὴν ἀγαποῦν καὶ τὴν τιμοῦν πολλοὶ χριστιανοὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Εἶναι πολὺ θαυματουργὴ καὶ ὅσοι ζητοῦν τὶς πρεσβεῖες της, κυρίως γιὰ τὴν θεραπεία τῶν ματιῶν τους, λαμβάνουν πάντοτε ἀπάντηση.

©Copyright Ἐκδόσεις Ποταμίτου

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 57»