55 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
55 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

55 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

17 Ἰουλίου -

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες πηγαίνουν στὸν Χριστὸ καὶ πρεσβεύουν γιὰ ἐμᾶς νὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς γενναῖοι καὶ νὰ ὁμολογοῦμε παντοῦ καὶ πάντα τὴν ἀνόθευτη Πίστη μας στὸν γλυκύτατο Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Χριστό, τὸ Δεύτερο πρόσωπο, τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος. Ἡ Ἁγία Μαρίνα ἔζησε στὸ τέλος τοῦ τρίτου αἰῶνος, στὸν καιρὸ τοῦ φρικτοῦ διώκτου τῶν Χριστιανῶν, τοῦ Διοκλητιανοῦ. Τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας τὴν γιορτάζουμε στὶς 17 Ἰουλίου. Τμήματα τῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος βρίσκονται σὲ ἱεροὺς ναοὺς καὶ μονές.

Ἰσχύει ἀκόμη ἡ προσφορὰ γιὰ θῆκες καὶ κέρασμα! Ἐπωφεληθῇτε! 
Μόνο ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!