51 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
51 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

51 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΟΣΙΑ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -

Ἡ Ὁσία Ξένια τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγαπητὲς Ἁγίες τῆς Ρωσσίας. Ἡ φήμη τῆς Ἁγίας ἔχει φτάσει σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ πιστοὶ ἀπὸ παντοῦ ζητοῦν τὶς πρεσβεῖες της, κυρίως βοηθάει ὅσους ἀναζητοῦν κατοικία.

ΝΕΟ - Τὰ ἑκατοστήσαμε καὶ κερνᾶμε - Μαζὶ μὲ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο» ἐπιλέξτε θήκη (ἑπτὰ διαφορετικές!) καὶ κέρασμα (νηστήσιμο/ἀρτύσιμο) - χωρὶς ἐπιπλέον χρέωση!