50 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
50 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
50 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
50 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

50 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

23 Δεκεμβρίου.

«Ἡ φήμη τοῦ Ἅγιου Νήφωνος, ὡς ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ἔφτασε σὲ ὅλην τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πέρα ἀπὸ τὰ τείχη της. Οἱ πιστοὶ ἄρχισαν νὰ τὸν βλέπουν σὰν κάτι τὸ ξεχωριστό.

Ὁ Ἅγιος, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὶς τιμὲς καὶ τὴν ἐπικίνδυνη δόξα, ἀποφάσισε νὰ φύγῃ γιὰ τὴν Αἴγυπτο. Ἔτσι, ἔφτασε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἐκεῖ ὁ Πατριάρχης Ἀλέξανδρος, βλέποντας τὶς ἀρετές του, τὸν ὅρισε ἐπίσκοπο Κωνσταντιανῆς.»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 50», διαβᾶστε το ὁλόκληρο καὶ γνωρῖστε ἕναν ἄγνωστον στοὺς πολλοὺς ἀλλὰ μεγάλον Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.